Wyklady z fizyki:

Elementarz rachunku rozniczkowego Elementarz rachunku calkowego
Elementarz rachunku wektorowego
Analiza niepewnosci pomiarowych
Wstep Wstep-prezentacja
Oddzialywania fundamentalne Czastki elementarne Kinematyka czastki: Ruch prostoliniowy Ruch w przestrzeni Ruch po okregu Kinematyka-prezentacja
Dynamika czastki: Zasady dynamiki Uklady nieinercjalne
Zasady zachowania
Ruch bryly sztywnej
Ruch drgajacy
Ruch falowy
Optyka: Optyka geometryczna Optyka falowa
Mechanika plynow
Termodynamika: Wprowadzenie, pierwsza zasada Gaz doskonaly Druga zasada, maszyny cieplne
Elektromagnetyzm: Pole elektryczne Pole magnetyczne

Elementy fizyki wspolczesnej: Promieniowanie termiczne, zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona. Model atomu wodoru.
Fale de Broglie'a. Rownanie Schroedingera.

Zjawisko Dopplera - rysunki
Optyka geometryczna - rysunki
Optyka geometryczna - wyklad
Optyka - prezentacja
Mechanika plynow - prezentacja
Podstawy termodynamiki - prezentacja
Termodynamika - gaz doskonaly - prezentacja
Termodynamika - II zasada - prezentacja


Powrot