Zagadnienia omawiane na cwiczeniach i niektóre wykłady:
Szczegolna teoria wzglednosci
Prawa gazowe
Zasady termodynamiki
Promieniowanie cieplne
Zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne
Zjawisko Comptona
Model atomu Bohra
Model atomu Sommerfelda


Zadania domowe:
Szczegolna teoria wzglednosci
Prawa gazowe
Podstawy teori kwantowej (promieniowanie termiczne, zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona)
Model atomu Bohra
Powrot